MORI SEIKI / 森精机 CNC 车床及切削机
TAIYO KOKI / 太阳工机立式 CNC 磨床
DIXI  machines/高精度卧式切削中心

 


MRC / 圆筒镜面研磨机
O-M LLtd. / 工作机及包装机

 

 地址:桃园县龟山乡兴华三街6号2楼/电话:+886-3-3285050 ~3/传真:+886-3-3283098/E-mail:cnc66@ms15.hinet.net
   Chinese simplify
公司简介 连络我们 网站导览
森精机 / MORI SEIKI
MORI SEIKI / 森精机 CNC 车床及切削机
NL SERIES 高刚性和高精度CNC车床

 

BMT 数控尾座 总共有36种类型
NL SERIES 高刚性和高精度CNC车床

极致的车削功能、真正的削功能

包括业界首次推出的BMT?(驱动马达内置的转台)在内,整体性能得到提高的新一代NL车床系列。
准备了4等级共6种规格,可满足广泛的市场需求。


荣获2004年日本机械学会新技术奖 bmt BMT?
将驱动马达装在转台内部的内置结构。 提高了主轴与刀片之间的刚性 标准配备伺服尾架
将驱动马达装在转台内部的内置结构。将发热和振动都控制在最小限度内。
提高了主轴与刀片之间的刚性,使强有力的车削加工成为现实。
标准配备伺服尾架,缩短了工艺准备时间(S/SMC/SY规格除外)。


NL 1500MC/500 (mm)
NL 1500
mcys
smcsy
标准夹盘大小 最大车削直径 最大车削长度
NL 1500/500 6.8英寸 356
260*2
515
NL 1500MC/500 6.8英寸 356
260*2
515
NL 1500Y/500 6.8英寸 356
260*2
515
NL 1500S/500 6..8/
6.8英寸*1
356
260*2
515
NL 1500SMC/500 6.8/
6.8英寸*1
356
260*2
515
NL 1500SY/500 6..8/
6.8英寸*1
356
260*2
515

NL 2000SMC/500 (mm)
NL 2000
mcys
smcsy
标准夹盘大小 最大车削直径 最大车削长度
NL 2000/500 8.1英寸 356
275*2
510
NL 2000MC/500 8..1英寸 356
275*2
510
NL 2000Y/500 8..1英寸 356
275*2
510
NL 2000S/500 8.1/
6.8英寸*1
356
275*2
510
NL 2000SMC/500 8..1/
6.8英寸*1
356
275*2
510
NL 2000SY/500 8..1/
6.8英寸*1
356
275*2
510

NL2500MC/700 (mm)
NL 2500
mcys
smcsy
标准夹盘大小 最大车削直径 最大车削长度
NL 2500/700 10.12英寸 356
275*2
705
NL 2500/1250 10.12英寸 356
275*2
1,298
NL 2500MC/700 10.12英寸 356
275*2
705
NL 2500MC/1250 10.12英寸 356
275*2
1,298
NL 2500Y/700 10.12英寸 356
275*2
705
NL 2500Y/1250 10.12英寸 356
275*2
1,298
NL 2500S/700 10.12/
6.8英寸*1
356
275*2
705
NL 2500S/1250 10.12/
6.8英寸*1
356
275*2
1,298
NL 2500SMC/700 10.12/
6.8英寸*1
356
275*2
705
NL 2500SMC/1250 10.12/
6.8英寸*1
356
275*2
1,298
NL 2500SY/700 10.12/
6.8英寸*1
356
275*2
705
NL 2500SY/1250 10.12/
6.8英寸*1
356
275*2
1,298

NL 3000MC/3000 (mm)
NL 3000
mcy

标准夹盘大小 最大车削直径 最大车削长度
NL 3000/700 12.15英寸 420
310*2
713
NL 3000/1250 12.15英寸 420
310*2
1,260
NL 3000/2000 12.15英寸 420
310*2
2,123
NL 3000/3000 12.15英寸 420
310*2
3,123
NL 3000MC/700 12.15英寸 420
310*2
713
NL 3000MC/1250 12.15英寸 420
310*2
1,260
NL 3000MC/2000 12.15英寸 420
310*2
2,123
NL 3000MC/3000 12.15英寸 420
310*2
3,123
NL 3000Y/700 12.15英寸 420
310*2
713
NL 3000Y/1250 12.15英寸 420
310*2
1,260
NL 3000Y/2000 12.15英寸 420
310*2
2,123
NL 3000Y/3000 12.15英寸 420
310*2
3,123
*1第1主轴/第2主轴
*2标准车削直径